Hoppa till innehåll

Torsby Del av Bograngsberget 1:27, Torsby

Obebyggd skogsfastighet vid Bograngsberget

 • Typ: Skog
 • Inriktning: skog
 • Tomtarea: 3 149 000 kvm
 • Totalarea: 3 149 000 kvm
 • Upplåtelseform: Äganderätt

Fakta

Fakta om lantbruket

Sammanfattning

 • Typ: Skog
 • Inriktning: skog
 • Tomtarea: 3 149 000 kvm
 • Totalarea: 3 149 000 kvm
 • Utgångspris: 8 900 000 kr
 • Upplåtelseform: Äganderätt
 • Tomtareauppgift enligt: Skogsbruksplan

Allmänt

 • Län: Värmland
 • Kommun: Torsby
 • Område: Torsby
 • Fastighetsbeteckning: Torsby Del av Bograngsberget 1:27

Planbestämmelser

Detaljplan För Bograngsberget 1:27 M Fl, Detaljplan (Beslutsdatum: 19920407)

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: TORSBY KINDSJÖN GA:5

VÄGAR
Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Vattenkraft mm
Avtalsrättighet Kraftledning
Avtalsrättighet Ledningar
Nyttjanderätt TELE
Nyttjanderätt TELE
Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)
Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)
Rättigheter last: Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning
Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Avtalsservitut: Ledningar - Se beskrivning
Officialservitut: Väg
Ledningsrätt: Starkström
Rättigheter förmån: Officialservitut: Väg
Samfällighet: Torsby Bograngen Fs:1
Torsby Bograngsberget Fs:1
Torsby Kindsjön Fs:1
Torsby Uggenäs Fs:1
Torsby Bograngen S:3
Förvärvstillstånd krävs: Ja
Kommentar: Ovanstående rättigheter och belastningar avser stamfastigheten. Den blivande fastigheten, som utbjuds till försäljning, har del i Säterbergsvägarna samt Dypåsens vsf. Säljaren planerar också att eventuellt dra en väg över avdelning 14 i skogsbruksplanen, för att ansluta till Säterbergsvägarna.
Visa all fakta

Övrigt

Fastigheten ingår i Skråckarbergets VVO, omfattande 8 200 ha. Jakträtterna är utarronderade under innevarande jaktår.

Visning
Fastighetens marker får besiktigas på egen hand

Upplysningar:
Skogliga upplysningar lämnas av:
Lantmästare Bernt Karlenäs
Tel 0560-120 80 eller 070-689 44 97

Fastighetsgränser
Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Undersökningsplikt
Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och angivna uppgifter skall anses som ungefärliga. Lämnade uppgifter i objektsbeskrivning och skogsbruksplan kan inte ligga till grund för köprättsligt ansvar.

Mark

Allmän information: Arealuppgifter från skogsbruksplan upprättad i augusti 2016.

Skogsmark

Area: 220 ha

Myr/kärr/mosse

Area: 90,7 ha

Väg- och kraftledning

Area: 3 ha

Övrigtmark

Area: 1,3 ha

Ekonomi

Utgångspris

8 900 000 kr

Taxering

 • Typkod: 120, Lantbruksenhet bebyggd
 • Beskrivning: Markområdet är under bildande genom avstyckning. Något taxeringsvärde finns därför inte.

Pantbrev

Avstyckning pågår och den blivande fastigheten bildas inteckningsfri.

Alla bilder

Karta & område

Torsby Del av Bograngsberget 1:27, Torsby

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack!

Ska du också sälja? Låt oss då värdera din bostad

ANSVARIG MÄKLARE

Anders Mattson

Fastighetsmäklare
Stäng

Torsby Del av Bograngsberget 1:27

Torsby