Juridikskola: 4. Budgivning

 

Det finns egentligen ingen lag för hur en budgivning ska gå till. Däremot har Svensk Fastighetsförmedling en budgivningspolicy för att göra budgivningen trygg för såväl säljare som köpare.

Vår budgivningspolicy har till syfte att så långt det är möjligt säkerställa budgivningen. Vi vill göra allt för att minska misstankarna om luftbud eller falsk budgivning, säger Hans Westelius, kundombudsman på Svensk Fastighetsförmedling.

Den vanligaste modellen vid budgivning är öppen budgivning där bud lämnas till mäklaren som löpande informerar säljaren och spekulanterna om det högsta budet. Spekulanterna får här möjlighet att bjuda över varandra.

Processen dokumenteras

Svensk Fastighetsförmedlings mäklare för en digital logg där hela budgivningsprocessen dokumenteras. Informationen om lagda bud, tid för buden och eventuella villkor som budgivaren kan ställa, finns hela tiden tillgänglig för säljaren och redovisas för den slutgiltige köparen då affären är klar.

Som spekulant har man dock inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är till namn.
– Hur säljaren informeras om budgivningens förlopp är något som mäklaren och säljaren själva kommer överens om. Men mäklarens roll är ändå att vara opartisk.

Mäklaren uppgift är främst att vara en länk mellan säljaren och köparen och inte ombud för någon utav av parterna.

Det är också viktigt att den som ska delta i budgivningen har informerats om hur den kommer att gå till. Vilka förutsättningar som gäller har alla rätt att veta. Det är också viktigt att mäklaren berättar innan budgivningen drar igång om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen.

Den som är med i en budgivning är vanligtvis inte anonym utan säljaren har möjlighet att få veta namnet på dem som är med. Vill man av någon särskild anledning ändå vara anonym då måste man säga det till mäklaren.

– Att namnen på dem som är med i budgivningen finns tillgängliga även för den som slutligen köper bostaden minskar risken för falsk budgivning. Har man som köpare en misstanke att något inte gått rätt till så finns möjligheten att kontrollera det.

Upp till säljaren

Vem som slutligen får köpa bostaden som är till salu, det är helt upp till säljaren. Det behöver alltså inte vara till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till utgångspriset och kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning så länge inte köpekontraktet är påskrivet.

– Man ska vara observant på när det gäller bostadsaffärer att ord och handskakningar inte är något värda, säger Hans. Det är aldrig för sent för en spekulant att komma in med ett bud. Och även om affären i det närmaste är klar, det finns en köpare och säljaren är nöjd, så är det mäklarens skyldighet att framföra om någon kommer in med ett nytt bättre bud – vilket mycket väl kan omkullkasta allt för den som ”blivit lovad” att få köpa.

Hans tipsar den som står i begrepp att leta bostad och kanske snart ska ge sig in i en budgivning att tänka på följande; – Ha alltid uppbackning från en bank så du vet hur långt du kan sträcka dig i en budgivning. Ta också reda på vad ditt nuvarande boende är värt om du har något som ska säljas och inte minst ha klart för dig när du har möjlighet att tillträda så det stämmer överens med säljarens önskemål.

  • Mäklaren ska vara opartisk och vara en länk mellan säljare och köpare
  • Säljaren bestämmer över budgivningen
  • Mäklaren ska informera säljaren löpande under budgivningens gång
  • Säljaren bestämmer till vem han vill sälja och till vilket pris 
  • En påbörjad försäljning kan avbrytas när som helst

Text: Carina Wedin

 
Fullständig webb | Mobilwebb
 
Hjälp

Ska du köpa eller sälja din bostad? Hos Svensk Fastighetsförmedling hittar du  villor, hus, bostadsrätter, lägenheter, tomter och fritidshus som är till salu. Om du vill sälja din bostad så hjälper våra fastighetsmäklare gärna dig. Välkommen till oss!