Besiktiga huset innan köp – det lönar sig

  

Som köpare ska du alltid genomföra en noggrann undersökning av bostaden. Det finns idag inget formellt krav på att en besiktningsman ska utföra undersökningen, men däremot på att köparen ska undersöka bostadens alla delar och funktioner och dra slutsatser utifrån ett sunt omdöme och noggrannhet.

Som köpare måste man undersöka tak, fönster, dörrar, fasader, badrum, husgrund, källaren och vinden. För att inte tala om alla små skrymslen och vrån.

– Det är med andra ord lätt att missa något och de skador som orsakar de största kostnaderna är oftast fukt, röta och mögel i byggkonstruktionen, säger Eskild Möller, ansvarig för produktutveckling på Svensk Fastighetsförmedling.

För att underlätta för sina kunder erbjuder Svensk Fastighetsförmedling en unik produkt som heter Varudeklarerat. Varudeklarerat är inte bara en försäkring utan också ett bevis för att huset är besiktigat.

Garderad mot bl a dolda fel

Genom Varudeklarerat är både säljaren och köparen bland annat garderad mot så kallade dolda fel och brister som kan upptäckas efter försäljningen. Försäkringen lämnar dessutom skydd i 10 år för sådant som besiktningsmannen borde ha upptäckt.

– För att Svensk Fastighetsförmedling ska kunna marknadsföra huset som Varudeklarerat, och för att säljaren ska kunna teckna en försäkring som skyddar säljare såväl som blivande köpare, så måste en kontrollerad besiktning genomföras av huset innan försäljningsprocessen
startar, säger Eskild Möller.

Besiktningen är mer utförlig än en vanlig överlåtelsebesiktning och Varudeklarerat täcker både så kallade faktiska fel enligt Jordabalken och skador orsakade av sådana fel samt besiktningsmannens misstag.

Ersättning lämnas när fukt, röta, mögelproblem eller liknande uppkommit, det vill säga de största kostnaderna. En förutsättning för ersättning är att felet fanns vid besiktningstillfället,
men då inte upptäcktes och noterades i besiktningsprotokollet.

– I Varudeklarerat ingår dessutom ersättning med upp till 50.000 kronor för kost, logi, flytt, resor, magasinering av möbler och annat som köparen kan drabbas av i samband med åtgärdandet av försäkringsskadan, avslutar Eskild Möller.

Köparen bör komplettera besiktningen med en muntlig genomgång av protokollet tillsammans med besiktningsmannen för att vara säker på att han har förstått besiktningsprotokollets
innebörd. En sådan genomgång är gratis för köparen per telefon.

För fullständiga försäkringsvillkor prata med din fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling eller Anticimex Försäkringar AB.
Läs mer om Varudeklarerat

Text: Niclas Strahner

Det här ingår inte i besiktningen och därmed inte heller i försäkringen:

  • Installationer av el, gas och vvs. eldstäder och rökgångar.
  • Maskinell utrustning såsom värmepanna, kyl, frys, tvättmaskin.
  • Skador orsakade av radon och asbest.
  • Uthus, altaner, avloppsanläggningar med mera, som finns utanför bostadsbyggnaden och garaget.
  • Vattnets kvalitet och kvantitet.

 

Arkiv

Fullständig webb | Mobilwebb
 
Hjälp

Ska du köpa eller sälja din bostad? Hos Svensk Fastighetsförmedling hittar du  villor, hus, bostadsrätter, lägenheter, tomter och fritidshus som är till salu. Om du vill sälja din bostad så hjälper våra fastighetsmäklare gärna dig. Välkommen till oss!