Så här arbetar Svensk Fastighetsförmedling med budgivning:

  

Svensk Fastighetsförmedling har tagit fram en egen budgivningspolicy med syfte att så långt det är möjligt säkerställa budgivningen. Allt för att du som köpare ska kunna ha fullt förtroende för den ansvarige mäklaren.  


Bud är inte bindande. Den som lägger ett bud på en bostad är inte bunden av budet, inte ens om budet är skriftligt.

Säljaren av bostaden är inte heller bunden av några bud. En säljare behöver inte sälja till den person som lagt det högsta budet eller motivera sitt val av köpare.

Enligt mäklarlagen ska en mäklare föra en förteckning över alla bud där budgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits och tidpunkten för när budet lämnades samt eventuella villkor framgår. Förteckningen ska sedan överlämnas till både köparen och säljaren vid tillträdet.

För att skapa en trygg budgivning och ett enhetligt arbetssätt när vi genomför ett förmedlingsuppdrag har Svensk Fastighetsförmedling dessutom egna regler kring hur budgivningen ska hanteras inom Svensk Fastighetsförmedling.
Reglerna om budgivning tillämpas på alla förmedlingsuppdrag som utförs av mäklare inom Svensk Fastighetsförmedling.
Om uppdragsgivaren är en näringsidkare, förmedlingen avser nyproduktion till fast pris och uppdraget avser förmedling av fler än en nyproducerad bostad får mäklaren emellertid göra avsteg från reglerna.

Reglerna redovisas nedan.

Före budgivningen

Före det att budgivningen inleds ska mäklaren informera uppdragsgivaren om hur vi arbetar med budgivning.

Under budgivningen

Under budgivningen ska mäklaren informera budgivarna:

 • om hur vi arbetar med budgivning, t ex att namn och kontaktuppgifter kommer att lämnas till säljaren och köparen
 • om tidigare lagda bud
 • fortlöpande om nya lämnade bud
 • om att korrekta bud som lämnats inte kan strykas även om t ex budgivaren inte längre deltar i budgivningen
 • om att mäklaren kan stryka uppenbart felaktiga bud som lämnats för att dessa inte ska påverka budgivningen på ett otillbörligt sätt.

Mäklaren ska löpande föra en förteckning ”Budgivningsförteckning” över samtliga bud.
Budgivningsförteckningen ska innehålla uppgift om:

 • budgivare med namn och kontaktuppgifter
 • det belopp som bjudits
 • tidpunkten för när budet lämnades
 • om handpenning kan betalas omgående
 • eventuella villkor för budet

Mäklaren ska i möjligaste mån säkerställa att samtliga deltagare i budgivningen har ordnat den finansiering som krävs för att kunna fullfölja köp. Mäklaren ska fortlöpande informera uppdragsgivaren om nya lämnade bud. Informationen i budgivningsförteckningen ska dessutom hela tiden vara tillgänglig för uppdragsgivaren.

Efter budgivningen

När mäklaren och säljaren bedömer att budgivningen är avslutad ska mäklaren hålla informationen i budgivningsförteckningen tillgänglig för den som blir köpare.
Efter budgivningen ska mäklaren dessutom:

 • meddela samtliga budgivare att budgivningen är avslutad
 • överlämna ett utdrag ur budgivningsförteckningen till var och en av budgivarna över vilka bud som budgivaren lämnat under budgivningen

När uppdraget slutförs

Senast när uppdraget slutförs, vid tillträdet, ska budgivningsförteckningen överlämnas till uppdragsgivaren och köparen. Avbryts uppdraget dessförinnan ska budgivningsförteckningen överlämnas till uppdragsgivaren senast när uppdraget avslutas.

 
Fullständig webb | Mobilwebb
 
Hjälp

Ska du köpa eller sälja din bostad? Hos Svensk Fastighetsförmedling hittar du  villor, hus, bostadsrätter, lägenheter, tomter och fritidshus som är till salu. Om du vill sälja din bostad så hjälper våra fastighetsmäklare gärna dig. Välkommen till oss!