Fukt i platta på mark

  

Platta på mark kan utföras på två olika sätt, antingen med isolering under plattan eller med isolering över. Den senare är mer vanlig, där isolering placeras mellan betongplattan och golvet.

Denna konstruktionslösning innebär att det finns risk för mikrobiell tillväxt i trädetaljer som
ligger i direktkontakt med betongen. I en del fall känner man den mikrobiella lukten uppe i
bostadsdelen. I andra känner man endast den mikrobiella lukten när man gör ett hål i golvet,
exempelvis vid en reparation.

Kontrollera att:

  1. Vatten från stuprör leds bort från huset och rensa hängrännor och stuprör regelbundet.
  2. Fuktspärr finns mellan trämaterial och betongen.
  3. Marklutningen är korrekt dvsatt marken lutar från huset.
  4. Sågspån eller annat organiskt material inte ligger på betongplattan.
  5. Dräneringsledningarna är korrekt placerade.
  6. Att det finns dränerande material runtom plattan.
  7. Det inte finns för mycket vegetation runt huset – minska och rensa.

Tips och råd - platta på mark

 Tips och råd - platta på mark

 
Fullständig webb | Mobilwebb
 
Hjälp

Ska du köpa eller sälja din bostad? Hos Svensk Fastighetsförmedling hittar du  villor, hus, bostadsrätter, lägenheter, tomter och fritidshus som är till salu. Om du vill sälja din bostad så hjälper våra fastighetsmäklare gärna dig. Välkommen till oss!