Fler och fler valjer larm i fritidshuset

Högsäsongen är över men långt in på hösten reser många fortfarande till sina fritidshus, som är fyllda med sådant som kan vara intressant för en tjuv. För att skydda sig mot inbrott väljer allt fler att larma sina hus.

Sommaren börjar lida mot sitt slut och många av oss har njutit av att varje fredag få sätta sig i bilen och styra mot lantstället. Det är också då som den där känslan av olust kan infinna sig, känslan av att inte riktigt veta om det fått stå orört under den tid när ingen varit där. Inbrott är något de flesta upplever både obehagligt och kränkande. Det finns också två typer av inbrott när det gäller fritidshus – den ena typen är under vinterhalvåret då tjuven främst inte är ute efter att stjäla, utan mer efter att ha någonstans att bo samt den vanligare typen av inbrott som sker under sommarhalvåret när tjuven letar efter saker som går att omsätta i pengar.

- I fritidshus sker inbrotten nästan alltid under den tid då ingen är där. De sker ofta under försäsong och eftersäsong när man inte är där lika frekvent, men då huset fortfarande är fyllt med sådant som kan vara intressant för en tjuv. Högsommaren är faktiskt ganska fredad från inbrott, säger Mattias Forslund, försäljningschef och vice vd på Sector Alarm.

Larm får tjuven att vända

Det är ofta alltför enkelt att ta sig in i ett fritidshus. Gamla torp har ofta dåliga lås, modernare fritidshus har ofta altandörrar som är enkla för en tjuv att forcera och fönster som går att lyfta ur utan problem.

- Låset är alltså inte det som är avgörande för om det blir inbrott eller inte. Tjuven tar sig i de flesta fall alltid in. Men desto besvärligare det är, ju större chans att tjuven går till grannen. Regel nummer ett är förstås att inte förvara stöldbegärliga saker i fritidshuset, men samtidigt kan man förstås inte ta med sig allt hem varje gång man lämnar huset.

Något som definitivt får tjuven att vända redan på tomten är om huset är larmat. Det är Mattias är övertygad om.

- Larm är effektivt och det starkast preventiva skyddet mot inbrott, bortsett från att man är hemma.

Ger trygghet

Under senare år har trenden att larma sin villa ökat, och nu väljer alltfler att även larma sitt fritidshus. Det är också något som Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer konstaterar efter att ha frågat 3 084 svenskar om attityderna till säkerhet och larm till just fritidshus. Bland de som har fritidshus svarar 35 procent att man har larm installerat och statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att säkerhetsåtgärder som larm verkar ge resultat. Antalet fritidshusinbrott har halverats under de senaste tio åren.

- Larmet ger en trygghet oavsett var du befinner dig, säger Mattias. Larmets uppgift är i första hand preventiv men skulle det ändå bli inbrott så skickas en signal till SOS-alarm som skickar ut en väktare. Vi gör en yttre besiktning men även en inre om så behövs, vilket vi kan eftersom vi har nycklar till alla våra kunder. Händer något med ditt hus får du direkt veta det, det gör att varje gång du åker till ditt fritidshus kan du känna dig trygg – för så länge du inte hört något från oss så är allt okej med huset.

Bra komplement

I ett fritidshus som står obebott kan det även hända annat än inbrott. Brand och strömavbrott till exempel.

- Även här är ett larm till nytta. Våra larm känner av om det blir strömavbrott i mer än 24 timmar och har rökdetektorer som gör att SOS-alarm larmas om det brinner.

Ett bra komplement till larm – för att skydda sig såväl mot inbrott som mot brand är naturligtvis närvaron. Samtidigt som larmen ökar så har hälften av de tillfrågade som har fritidshus någon form av grannsamverkan. Vilket enligt siffrorna från Brå ha gett positivt resultat – ofta i kombination med larm.

Och som Mattias sa inledningsvis;

- Inbrott sker nästan uteslutande när ingen är i huset, så det är med den utgångspunkten man ska skydda sitt hus.

Text: Carina Wedin

 

Se erbjudande från Sector Alarm

BOBAROMETERN OM LARM PÅ FRITIDSHUS – Svar från undersökningen:

Har du larm på ditt fritidshus?
Ja: 35,2%
Nej: 64,8%

Skulle du ha larm på ditt fritidshus? (Frågan ställd till de som inte har ett fritidshus)
Ja: 44,4%
Nej: 55,6%

Har ni grannsamverkan i fritidshusområdet? (Frågan ställd till de som äger eller har tillgång till ett fritidshus)
Ja: 49%
Nej: 51%

test
Fullständig webb | Mobilwebb
 
Hjälp

Ska du köpa eller sälja din bostad? Hos Svensk Fastighetsförmedling hittar du  villor, hus, bostadsrätter, lägenheter, tomter och fritidshus som är till salu. Om du vill sälja din bostad så hjälper våra fastighetsmäklare gärna dig. Välkommen till oss!