Juridikskola: 3. Ägarlägenheter

Utomlands är det en högst vanlig upplåtelseform, i Sverige helt ny från och med 1 maj i år. Ägarlägenheten äger du på samma sätt som ett småhus – med lagfart och friheten att sälja eller hyra ut till vem du vill.

För människor i andra länder är det självklart med ägarlägenheter även om begreppet kan skilja sig något från land till land. I Sverige är det en helt ny ägarform, fortfarande i sin linda och som kan kännas rätt komplicerad för den oinvigde.

Louise Wendel är bolagsjurist på Svensk Fastighetsförmedling och förklarar ägarlägenheter såhär;
– En ägarlägenhet är en så kallad tredimensionell fastighet som är avsedd att rymma endast en bostadslägenhet. Själva lägenhetsutrymmet utgör en egen fastighet. För att bilda ägarlägenheter krävs att det finns en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter i huset.
Louise Wendel
Louise Wendel

– Man äger alltså sin lägenhet på samma sätt som man gör med ett småhus eller ett radhus, jämfört med den som bor i bostadsrätt där det är bostadsrättsföreningen som äger huset och den som äger bostadsrätten endast har nyttjanderätt till en viss lägenhet i föreningens hus.

Större frihet

På samma sätt som med ett småhus söker köparen lagfart på sin ägarlägenhet som också registreras i fastighetsregistret. Ägarlägenheten kan även pantsättas som vilken fastighet som helst. Precis som med småhus betalar köparen stämpelskatt och lagfartskostnader vid köpet, och vad gäller beskattning av innehavet gäller i stort sett samma skatteregler som för småhus.

– Ägarlägenheten ger framför allt ägaren större frihet än om man bor i bostadsrätt, säger Louise. Du har rätt att sälja till vem du vill, hyra ut hur länge och till vem du vill.

Vem som helst kan köpa en ägarlägenhet, jämfört med en bostadsrättslägenhet där bostadsrättsföreningen måste godkänna köparen som medlem i föreningen, annars blir köpet ogiltigt. Störande grannar kan ju ibland vara ett problem.

Bor du i en ägarlägenhet råder samma förhållanden som om en granne i ett villaområde stör. Man kan aldrig tvinga någon att flytta och kommer man inte tillrätta med problemet får man gå den rättsliga vägen med en stämningsansökan till tingsrätten.

Vad händer då med trapphus, gårdshus, soprum, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen?

– Dessa utrymmen, som också kan innefatta stomme, fasad, tak och marken som huset står på, kan ingå i en samfällighet, som är ett fysiskt område som ägs av flera fastigheter gemensamt. Om kostnadsfördelning är nödvändig bör gemensamhetsanläggning bildas. En samfällighetsförening förvaltar samfälligheten och gemensamhetsanläggningen som därmed ansvarar för underhåll och skötsel av de gemensamma utrymmena.
Medlemmarna i samfälligheten betalar en avgift till föreningen.

Nya målgrupper

 Vad gäller ägarlägenheternas priser menar Louise att det är omöjligt att förutse var de kommer att hamna.

– Det beror på efterfrågan och det blir naturligtvis marknaden som avgör. Eftersom man kan hyra ut en ägarlägenhet till vem man vill så kan den här nya formen av ägande eventuellt locka nya målgrupper.

– Ja, till skillnad från en bostadsrätt som ofta är krånglig att hyra ut i andra hand, kan en ägarlägenhet långsiktigt fungera som en ren investering av någon som väljer att inte bo där själv, tror Louise. Du kan också utan problem äga hur många ägarlägenheter som helst. Hur ägarlägenheter kommer tas emot i Sverige vet man inte än då upplåtelseformen nyligen har introducerats.

– Då det endast är nyproduktion och till- och ombyggda utrymmen som får inrymma ägarlägenheter ska det bli intressant att se vad framför allt byggbolagen gör framöver när byggandet tar fart igen, avslutar Louise.

  • Du äger din bostad och har rätt att sälja eller hyra ut till vem du vill.
  • Ägarlägenheten är registrerad i fastighetsregistret. Du får lagfart och kan ta ut pantbrev och inteckna din ägarlägenhet.
  • Du betalar stämpelskatt och lagfartskostnader vid köpet och innehavet beskattas i stort sett på samma sätt som ett småhus.
  • Gemensamma utrymmen, samt fasad, tak och stomme kan ingå i en samfällighet och eventuellt en gemensamhetsanläggning och förvaltas av en samfällighetsförening.
  • Endast nyproduktion eller till- och ombyggda utrymmen som de senaste åtta åren inte varit bostäder kan inrymma ägarlägenheter.

Text: Carina Wedin

test
Fullständig webb | Mobilwebb
 
Hjälp

Ska du köpa eller sälja din bostad? Hos Svensk Fastighetsförmedling hittar du  villor, hus, bostadsrätter, lägenheter, tomter och fritidshus som är till salu. Om du vill sälja din bostad så hjälper våra fastighetsmäklare gärna dig. Välkommen till oss!