Försäkringen Varudeklarerat

Den som säljer ett hus är ansvarig för huset så lång tid som tio år efter försäljningen. Något många säkert inte är medvetna om. Med försäkringen Varudeklarerat är säljaren skyddad mot trista och dyra efterräkningar och samtidigt skyddar den köparen. Rättstvister och konflikter behöver aldrig bli aktuellt.

Varudeklarerat är en unik försäkring. Fuktskador och byggtekniska brister kan bli kostsamma historier som man som säljare inte räknar med när huset väl är sålt. Med Varudeklarerat garderar sig säljaren för så kallade dolda fel och även för andra brister som kan upptäckas efter försäljningen. Dessutom är försäkringen en trygghet för köparen då den också täcker brister som köparen är ansvarig för.

Att köpa hus är inte lätt och kan vara något av en chansning. Som köpare får man inte glömma att man köper ett hus i befintligt skick och själv har undersökningsansvar.

Sådant som man borde ha upptäckt kan man inte klaga på när affären är klar. Men dolda fel och brister kan ändå finnas, hur väl säljaren än har skött sitt hus – och ibland även på grund av slarv förstås.

– Därför är Varudeklarerat en försäkring som fyller sin funktion, både för säljare och för köpare, säger Eskild Möller på Svensk Fastighetsförmedling. Dessutom gäller försäkringen lika länge som säljaren är ansvarig för det hus den sålt – det vill säga tio år.

Anticimex hanterar processen

Varudeklarerat som omfattar alla byggnadsdelar på huset, inklusive våtutrymmen, täcker fel som inte går att upptäcka, så kallade dolda fel. Den täcker även fel som besiktningsmannen borde ha upptäckt men kanske missat samt skador som kan finnas i så kallade riskkonstruktioner redan när man köpte huset. Det finns vissa undantag i försäkringen; sådant som ligger utanför bostadsbyggnaden, vitvaror och annan maskinell utrustning, rökgångar, el och gas samt vvs-installationer. Den gäller inte heller förekomst av radon eller asbest samt vattnets kvalitet och kvantitet.

– Det som många upplever som positivt med försäkringen är att när exempelvis ett dolt fel hittats efter försäljningen behöver aldrig säljaren och köparen konfronteras med varandra. Hela processen hanteras genom Svensk Fastighetsförmedlings samarbetspartner Anticimex Försäkringar.

Skulle köparen trots försäkringsskyddet välja att driva en tvist direkt mot säljaren kan säljaren numera även få rättshjälp av Anticimex Försäkringar.

– Det här är en försäkring som är till stor nytta för båda parter, menar Eskild Möller. Köparen får ett protokoll från besiktningen som gjorts innan huset sätts ut till försäljning.

Varudeklarerat garanterat att huset håller det skick som framgår av protokollet och
besiktningen kan köparen förlita sig helt på då försäkringen täcker det som inte noterats.

Kostnadsfri genomgång

Den som känner sig osäker på vad som egentligen står i protokollet kan kostnadsfritt få en genomgång över telefon med besiktningsmannen som gjorde besiktningen. Framkommer det i efterhand att huset har fel och brister som inte angavs i protokollet – då tar köparen kontakt med Anticimex Försäkringar.

Alla hus som säljs är dock inte varudeklarerade men då finns det en särskild försäkring för köpare. Det är dock en fördel för säljaren att kunna marknadsföra sitt hus som Varudeklarerat.

– Det gör huset mer attraktivt och som säljare minskar man risken för prisreducering, avslutar Eskild.

Text: Carina Wedin

Läs mer om Varudeklarerat

Kundberättelse: Peter är tacksam över den snabba handläggningen"

test
Fullständig webb | Mobilwebb
 
Hjälp

Ska du köpa eller sälja din bostad? Hos Svensk Fastighetsförmedling hittar du  villor, hus, bostadsrätter, lägenheter, tomter och fritidshus som är till salu. Om du vill sälja din bostad så hjälper våra fastighetsmäklare gärna dig. Välkommen till oss!